11 de maio ás 12:00 Manifestación en Santiago dos traballadores públicos temporais.

co.bas chama a todos os empregados e empregadas públicas en fraude de lei e abuso de temporalidade a acudir á manifestación que convocamos xunto con outras organizacións en Santiago. 

A defender os nosos postos de traballo e tamén a defensa duns servizos 100% públicos e de calidade.  

Chamamos a toda à cidadanía a defender estes servizos públicos que son de todas e todos, que pagamos cos nosos impostos. 

O cesamento de miles de empregados e empregadas de sanidade, educación, servizos sociais, etc supuxo durante estes anos de crises a súa privatización e deterioración na súa prestación, abandono do seu mantemento e así mellor poder privatizar. 

Acode á manifestación!

11 de maio ás 12:00 horas. Saída da Alameda de Compostela

CoBas llama a todos los empleados y empleadas públicas en fraude de ley y abuso de temporalidad a acudir a la manifestación que convocamos junto con otras organizaciones en Santiago. 

A defender nuestros puestos de trabajo y también por la defensa de unos servicios 100% públicos y de calidad.  

Llamamos a toda la ciudadanía a defender estos servicios públicos que son de todas y todos, y que pagamos con nuestros impuestos. 

El cese de miles de empleados y empleadas de sanidad, educación, servicios sociales, etc. ha supuesto durante estos años de crisis su privatización y deterioro en su prestación, abandono de su mantenimiento y así poder privatizarlos mejor. 

Acude a la manifestación!