Marxa de la Dignitat: Dissabte 1 de Desembre, 17h a la Plaça Universitat de Barcelona

PAN, TECHO, TRABAJO y DIGNIDAD!

 • SENSE DRETS NO HI HA JUSTÍCIA

  Les Marxes de la Dignitat neixen fa uns anys amb la idea de construir una plataforma unitària de lluita i un moviment obrer i popular que pogués ser el referent polític unitari de les lluites y demandes de la classe treballadora i la joventut. Un moviment ampli i plural que entén que les transformacions socials depenen en última instancia de la nostra organització, de la lluita al carrer y d’una correlació de forces favorables a la nostra classe, i no dels parlaments. Després d’un període de grans mobilitzacions  els anys 2014-2015 y després d’un altre on aquestes han estat menys nombroses, cridem a reorganitzar les lluites populars per unificar-les a un nivell superior. Durant  aquest procés volem fer un a gran mobilització en aquest tardor, que a mes d’ una gran manifestació pretenem que sigui un pas més en la construcció d’aquest moviment que necessitem.

  Cap de les condicions que van provocar el naixement de les Marxes ha canviat: milions de treballadors i treballadores sense feina, famílies que es queden sense casa, salaris de misèria, situacions d’explotació i de veritable dictadura laboral. A això hi cal sumar-hi una brutal i desmesurada repressió contra el poble català, que se estén igualment a sindicalistes, periodistes i, en general, a lluitadors socials que s’atreveixen a qüestionar el règim. Hem de continuar organitzant la lluita, no hi ha un altre camí.

  Respirar aire pur, menjar, vestir-se, tenir sostre i treball digne, no ser discriminada per raons de sexe, culte, orientació sexual, color de la pell. Viure infàncies i vides plenes, poder accedir  l’educació, poder expressar-se en llibertat, aquestes són algunes de les nostres necessitats, dels drets per els quals lluitem.  Totes les persones han de tenir aquests drets independentment del seu origen, això és el que nosaltres anomenem justícia.Els tribunals són una altra cosa, allà masses vegades prevalen els privilegis fet llei. Les hipoteques, la manada, els grans delinqüents que passen per les presons i mai tornen el que han robat, la immunitat reial, les presos polítics, els sindicalistes engarjolats per lluitar. Masses vegades la justícia la imparteixen homes, blancs de classe alta i que interpreten les lleis per protegir el sistema que dominen.

  Contra l’acomiadament lliure, l’atur i l’explotació laboral, per la derogació de les reformes laborals, per l’habitatge digne, contra els desnonaments i l’especulació immobiliària, contra el Pacte de Toledo i per unes pensions dignes! Per la derogació de la llei d’estrangeria i els drets de les persones migrades i refugiades, per ni una menys, contra la violència masclistai per la defensa del dret d’autodeterminació! Contra la repressió que l’estat exerceix amb cada vegada més força contra el poble català i contra lluitadors socials, amnistia presos politics! Fora els governs del capital, de la troika i l’Ibex 35.

  PA,SOSTRE,TREBALL i DIGNITAT!

 • SIN DERECHOS NO HAY JUSTICIA

  Las Marchas de la Dignidad nacen hace unos años con la idea de construir una plataforma unitaria de lucha y un movimiento obrero y popular que pudiera ser el referente político unitario de las luchas y demandas de la clase trabajadora y la juventud. Un movimiento amplio y plural que entiende que las transformaciones sociales dependen en última instancia de nuestra organización, de la lucha en la calle y de una correlación de fuerzas favorables a nuestra clase, y no de los parlamentos. Después de un periodo de grandes movilizaciones los años 2014-2015 y después de otro donde éstas han sido menos numerosas, llamamos a reorganizar las luchas populares para unificarlas en un nivel superior. Durante este proceso queremos hacer un gran movilización en este otoño, que además de una gran manifestación pretendemos que sea un paso más en la construcción de este movimiento que necesitamos.

  Ninguna de las condiciones que provocaron el nacimiento de las Marchas ha cambiado: millones de trabajadores y trabajadoras sin trabajo, familias que se quedan sin casa, salarios de miseria, situaciones de explotación y de verdadera dictadura laboral. A ello hay que sumar una brutal y desmedida represión contra el pueblo catalán, que se extiende igualmente a sindicalistas, periodistas y, en general, a luchadores sociales que se atreven a cuestionar el régimen. Debemos continuar organizando la lucha, no hay otro camino.

  Respirar aire puro, comer, vestirse, tener techo y trabajo digno, no ser discriminada por razones de sexo, culto, orientación sexual, color de la piel. Vivir infancias y vidas llenas, poder acceder la educación, poder expresarse en libertad, estas son algunas de nuestras necesidades, de los derechos por los que luchamos. Todas las personas deben tener estos derechos independientemente de su origen, esto es lo que nosotros llamamos justícia.Els tribunales son otra cosa, allí masas veces prevalecen los privilegios hecho ley. Las hipotecas, la manada, los grandes delincuentes que pasan por las cárceles y nunca vuelven lo robado, la inmunidad real, las presos políticos, los sindicalistas encarcelados por luchar. Masas veces la justicia la imparten hombres, blancos de clase alta y que interpretan las leyes para proteger el sistema que dominan.

  Contra el despido libre, el paro y la explotación laboral, por la derogación de las reformas laborales, por la vivienda digna, contra los desahucios y la especulación inmobiliaria, contra el Pacto de Toledo y por unas pensiones dignas! Por la derogación de la ley de extranjería y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, para ni una menos, contra la violencia masclistai por la defensa del derecho de autodeterminación! Contra la represión que el estado ejerce con cada vez más fuerza contra el pueblo catalán y contra luchadores sociales, amnistía presos políticos! Fuera los gobiernos del capital, de la troika y el Ibex 35.

  PAN, TECHO, TRABAJO y DIGNIDAD!