Unión Sindical de Docentes de Galicia. As propostas de USDG, dez puntos para reflexionar

AS PROPOSTAS DE USDG, DEZ PUNTOS PARA REFLEXIONAR

  1. Estabilidade do persoal temporal. Consolidación polo sistema de concurso de méritos (61.6 EBEP).
  2. Reforma do sistema de acceso á función pública.
  3. Recuperación dos dereitos perdidos durante a crise (ratios, soldo, xornada laboral, substitucións inmediatas…).
  4. Resolución definitiva do CADP o 31 de agosto para todos os corpos.
  5. Facilitar a mobilidade do persoal funcionario para ocupar prazas temporais (“concursillo”).
  6. Redución opcional da xornada lectiva para maiores de 55 anos sen perda retributiva.
  7. Implantación da sesión de 50’ para todo o ensino non universitario.
  8. Actualización do cadro de enfermidades profesionais (afonías, burnout,  problemas articulares e músculo-esqueléticos, alerxias…).
  9. Recoñecemento da carreira profesional de todo o persoal.
  10. Xestión democrática dos centros.

A USDG é un sindicato de nova creación e independente que xorde da acción colectiva, inspirados pola solidariedade como elo de unión e principio reitor da nosa acción sindical.

Nace de forma espontánea nunha asemblea convocada a través de redes sociais e dispositivos móbiles.  Nesa asemblea acordouse, por maioría, a creación dun sindicato para ter voz perante a Administración e frear os abusos que están a sufrir as nosas compañeiras e compañeiros temporais presentes e futuros.

Pretendemos sinalar e denunciar as contradicións do sistema educativo con accións destinadas a crear un panorama profesional igualitario coma paso imprescindible para afiuzar a calidade do ensino.

Se queres saber máis

Descarga aquí en pdf: USDG falando claro As propostas de USDG, dez puntos para reflexionar